Schmitz Mediation logo

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling, sinds maart 2009, waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook in deze gevallen is het zeer raadzaam een ouderschapsplan op te stellen in het belang van de kinderen.

 

Het is belangrijk om het ouderschapsplan te zien als een intentieverklaring tussen de ouders, hierin leg je als ouders de grote lijnen vast en bespreken ouders hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en zich naar elkaar zullen gedragen. Het ouderschapsplan voorkomt helaas geen onenigheden, juist daarom is het zo belangrijk om het ouderschapsplan (half)jaarlijks gezamenlijk te evalueren en de eventuele twistpunten opnieuw te bespreken.

 

Zie het ouderschapsplan als een schoenmaat van een kind, deze verandert in principe met het jaar, zo groeit ook het ouderschapsplan naar de leeftijd van het kind, dingen/situaties veranderen in de loop van de tijd.

Inhoud ouderschapsplan

Ouders mogen zelf invulling geven aan het ouderschapsplan, de volgende afspraken zijn wettelijk verplicht erin te worden opgenomen:

Verplichte onderwerpen

 • Hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
 • Hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie)

Overige onderwerpen waaraan gedacht kan worden:

 • Belangen van het ouderschap
 • Normen en waarden
 • Respectvol ouderschap
 • Verdeling vakanties en feestdagen
 • Sport- en spel keuze
 • Medische verzorging
 • Verhuizen
 • Contact met grootouders
 • Introductie en omgaan met nieuwe partners

Als mediator laat ik de ouders zelf het ouderschapsplan opmaken, vervolgens nemen we het plan gezamenlijk door in de mediation. Het ouderschapsplan waar ik mee werk is in de loop der jaren gegroeid tot een uitgebreid document, waarin ouders (en kinderen) samen tot waardevolle intenties kunnen komen.

Plan een afspraak in