Schmitz Mediation logo

Pensioen

Bij een echtscheiding hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Jullie krijgen allebei jullie deel van het ouderdomspensioen op de pensioendatum rechtstreeks uitbetaald door het pensioenfonds.

 

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Er is een speciale wet die regelt op welke wijze het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld moet worden: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het gaat in deze wet puur om ouderdomspensioen dat door jou of je partner is opgebouwd via een pensioenregeling bij de werkgever. Deze regeling heeft alleen betrekking op echtscheidingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 mei 1995.

 

Particulier afgesloten lijfrenten, levensverzekeringen, VUT-regelingen of AOW-pensioen vallen niet onder deze speciale wet. AOW wordt in Nederland sowieso al individueel uitbetaald bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden.

Hoofdregel: opgebouwd ouderdomspensioen moet50/50 verdeeld worden

De hoofdregel is dat al het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd op basis van 50/50 verdeeld moet worden. Dit wordt ook wel de standaardverdeling genoemd.

Als beide ex-partners ouderdomspensioen hebben opgebouwd, moeten beide pensioenen ook verdeeld worden, heeft alleen één partner ouderdomspensioen opgebouwd, dan zal deze partner zijn of haar ouderdomspensioen moeten delen met de andere partner.

 

Deze verdeling zal niet direct plaatsvinden op het moment van de echtscheiding zelf, maar op het moment dat de partner die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat. De andere partner krijgt dan rechtstreeks haar of zijn deel door het pensioenfonds uitbetaald.

Pensioenfonds moet worden geïnformeerd door speciaal formulier

Het pensioenfonds waar het ouderdomspensioen wordt opgebouwd kan natuurlijk niet weten dat je beiden gescheiden bent. Daarom moet je het pensioenfonds (of fondsen als er bij meerdere pensioenfondsen ouderdomspensioen is opgebouwd) binnen twee jaar na de echtscheiding laten weten dat je gescheiden bent en dat het opgebouwde ouderdomspensioen te zijner tijd gesplitst moet worden. Je kunt het mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding alleen of samen met uw ex-partner insturen.

 

Als de melding te laat (dus niet binnen twee jaar) plaatsvindt, dan zal het pensioenfonds het ouderdomspensioen alleen uitkeren aan degene die het heeft opgebouwd. De andere partner heeft dan vervolgens een vordering op degene die het pensioen krijgt uitgekeerd.

Huwelijkse voorwaarden en verdeling van pensioen

Als je getrouwd bent op basis van huwelijkse voorwaarden, dan kan in deze voorwaarden een afwijkende regeling staan. Er kan in deze voorwaarden staan dat er helemaal geen verdeling van opgebouwd ouderdomspensioen zal plaatsvinden.

Ook is het mogelijk om tijdens de mediation procedure af te spreken dat de standaardverdeling niet van toepassing is omdat je wegens persoonlijke redenen een andere verdeling wilt afspreken.

 

Wat gebeurt er als een van jullie beiden komt te overlijden?

Als een van jullie beiden komt te overlijden, dan zal dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van het ouderdomspensioen.

 

Bij overlijden voorafgaand aan de pensioendatum zal er door het pensioenfonds geen ouderdomspensioen meer worden uitgekeerd. Als degene die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt, dan heeft de andere partner geen recht meer op haar of zijn deel van het ouderdomspensioen.

 

Bij overlijden na de pensioendatum stoppen de pensioenuitkeringen. Ook de partner die het pensioen niet had opgebouwd, krijgt vanaf dat moment geen ouderdomspensioen meer.

Conversie

Je kunt samen met je ex-partner ook kiezen voor een bijzondere manier van het verdelen van het ouderdomspensioen, de zogenaamde conversie. Als jullie gekozen hebben voor conversie, worden de uitkeringen van het pensioen niet meer beïnvloed door het overlijden van de partner die het pensioen heeft opgebouwd. Conversie van pensioen bij scheiding is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder hiermee instemt.

 

Als mediator inventariseer ik met jou en je partner het opgebouwde pensioen ten tijde van het huwelijk en neemt zorgvuldig de afwegingen hierbij door. Bij een complexe verdeling van pensioen (o.a. van een DGA of een keuze voor conversie) kan door mij worden aangeraden een deskundige te betrekken bij deze inventarisatie.

Plan een afspraak in