Schmitz Mediation logo

KOSTENOVERZICHT SCHEIDINGSMEDIATION


gehuwd met kind(eren)

€ 1.650 p.p.

huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden)

max 8 gespreksuren
€ 2.050 p.p.

huwelijksvoorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling

max 11 gespreksuren
Meer informatie

gehuwd zonder kind(eren)

€ 1.450 p.p.

huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden)

max 6 gespreksuren
€ 1.850 p.p.

huwelijksvoorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling

max 9 gespreksuren
Meer informatie

ongehuwd met kind(eren)

€ 1.350 p.p.

huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden)

max 8 gespreksuren
€ 1.750 p.p.

huwelijksvoorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling

max 11 gespreksuren
Meer informatie

ongehuwd zonder kind(eren)

€ 1.050 p.p.

huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden)

max 6 gespreksuren
€ 1.450 p.p.

huwelijksvoorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling

max 9 gespreksuren
Meer informatie

Overzicht inbegrepen of niet

Wat is inbegrepen in de genoemde prijzen?

 • Kosteloos intakegesprek
 • Mediationgesprekken max. aantal uren volgens schema
 • Voorbereiding gesprekken en terugkoppeling per mail
 • Controleren ouderschapsplan (door partijen zelf opgesteld)
 • Vermogensoverzicht opstellen incl. correcties
 • Opstellen compleet convenant incl. correcties
 • Alimentatieberekening voor kinder- e/o partneralimentatie incl. uitgebreide schriftelijke toelichting
 • Indienen echtscheidingsverzoek bij rechtbank door advocaat (indien gehuwd)
 • Rechtbankkosten (griffierecht gezamenlijk verzoek, indien gehuwd)
 • Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.

Wat is niet inbegrepen in de genoemde prijzen?

 • Gespreksuren boven aantal genoemde uren in schema € 175,- p/uur
 • Herberekening in kinder- e/o partneralimentatie na afloop mediationtraject € 395,- p/berekening

Komt u in aanmerking voor subsidie?

 

Raad voor Rechtsbijstand: Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 27.900,- (zonder kinderen) of € 39.400,- (met kinderen). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 30.000,- p.p. De toetsing van dit inkomen en vermogen wordt gedaan op basis van uw verzamelinkomen op uw belastingaangifte van 2 jaar geleden. Indien het resultaat van de scheiding hoger is dan € 15.180,- kan de voorlopig verleende toevoeging weer worden ingetrokken. In dat geval zullen de reguliere kosten alsnog aan u worden doorberekend volgens deze kostenopgave.

Plan een afspraak in